KAI Shun

KAI Shun

KAI Japan is recognized as a world leader

in premium chefs knives, hand-crafted in Seki City,

Japan’s 700-year-old center for Samurai swords making

enjoying cult status in Japan.

kai premier

Shun Minamo Tim Malzer Edition

kai nagare

shun pro sho

kai composite

kai shoso

kai redwood sekimogoroku

kai wasabi

kai accessories